ВЗАЄМОДІЯ ЮВЕНАЛЬНОЇ ПРЕВЕНЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ У ПРОФІЛАКТИЦІ ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД ДІТЕЙ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-06-23
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автором стверджується, що взаємодія ювенальної превенції Національної поліції та соціальних служб у профілактиці правопорушень серед дітей сприяють обміну інформацією щодо вдосконалення форм взаємодії із дітьми, більш повно забезпечують права і свободи неповнолітніх. Також профілактика правопорушень серед дітей через різні інституції дозволяє більшу увагу приділяти більш «важким», які раніше вчиняли правопорушення. The author claims that the interaction of the juvenile prevention of the National Police and social services in the prevention of offenses among children contributes to the exchange of information on the improvement of forms of interaction with children, more fully ensures the rights and freedoms of minors. Also, the prevention of delinquencies among children through various institutions allows more attention to be paid to more "serious" delinquents who have previously committed delinquencies.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Крецу, Д. ВЗАЄМОДІЯ ЮВЕНАЛЬНОЇ ПРЕВЕНЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ У ПРОФІЛАКТИЦІ ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД ДІТЕЙ. Захист прав дитини в умовах військової агресії : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 23 червня 2022 р.). – Одеса : Видавництво «Юридика», 2023. – 316 с. С.147-150.