КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА КВАЛІФІКАЦІЯ ЗА КОЛАБОРАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-07-21
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса : Видавництво «Юридика»
Анотація
У дослідженні авторка дійшла висновку, що боротьба із злочинами проти основ національної безпеки України є передусім найголовнішим обов’язком в теперішніх реаліях нашого життя. У ст. 111-1 КК України передбачено одразу вісім частин, майже в кожній з яких описані по декілька складів кримінальних правопорушень. Така структурованість та розгалуженість кримінально-правової норми пояснюється максималізмом законодавця, який прагне навести якомога ширший перелік діянь, що мають розцінюватись як колабораціонізм та забезпечити найбільш повну диференціацію відповідальності за кожне із таких діянь. In the study, the author came to the conclusion that the fight against crimes against the foundations of Ukraine's national security is, above all, the most important duty in the current realities of our life. In Art. 111-1 of the Criminal Code of Ukraine provides eight parts at once, almost each of which describes several components of criminal offenses. This structure and branching of the criminal law norm is explained by the maximalism of the legislator, who strives to provide the widest possible list of actions that should be considered as collaborationism and to ensure the most complete differentiation of responsibility for each of these actions.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Чекмарьова, І. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА КВАЛІФІКАЦІЯ ЗА КОЛАБОРАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ. Актуальні питання кримінально-правової кваліфікації, документування та розслідування колабораціонізму : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 21 липня 2023 р.). – Одеса : Видавництво «Юридика», 2023. – 256 с. С.222-224.