Англомовна комунікативна компетентність майбутніх слідчих під час роботи з інозземцями

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-10-01
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Paris-Vinnytsia: La Fedeltà & Plateforme scientifique européenne
Анотація
На думку авторів дослідження якісне викладання англійської мови у контексті реформування національних правоохоронних органів особливо актуальне. Підвищити якість викладання іноземної дозволить інтенсифікація процессу навчання, упровадження різноманітних технологій, удосконалення комунікативних умінь та навичок майбутніх слідчих, зокрема щодо вивчення англійської юридичної термінології. According to the authors of the study, quality teaching of English in the context of reforming national law enforcement agencies is particularly relevant. Intensification of the teaching process, introduction of various technologies, improvement of communication skills and abilities of future investigators, in particular regarding the study of English legal terminology, will improve the quality of foreign teaching.
Опис
Ключові слова
мова, слідчий, загальний рівень культури спеціаліста, мовленнєва компетенція, language, investigator, general level of specialist culture, speech competence
Бібліографічний опис
Мамедов А.Е., Антуф'єва В.А. Англомовна комунікативна компетентність майбутніх слідчих під час роботи з інозземцями // Débats scientifiques et orientations prospectives du développement scientifique: collection de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» avec des matériaux de la II conférence scientifique et pratique internationale (Vol. 1), Paris, 1er octobre 2021. Paris-Vinnytsia: La Fedeltà & Plateforme scientifique européenne, 2021. Рр. 134 - 135.