Жінки та матері з дітьми: відбуття покарання у вигляді позбавлення волі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-03-22
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Розглянувши цю тему, важливо зазначити про необхідність подальшого реформування та удосконалення як законодавства, так і практичного механізму забезпечення прав жінок, вагітних жінок та жінок з дітьми, коли вони відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, адже це має здійснюватися на засадах рівності, заборони будь-яких проявів дискримінації, утвердження поваги до честі та гідності особи, заборони жорстокого, неналежного поводження чи катування. Having considered this topic, it is important to note the need for further reform and improvement of both the legislation and the practical mechanism for ensuring the rights of women, pregnant women and women with children when they are serving a prison sentence, because this should be carried out on the basis of equality, the prohibition of any any manifestations of discrimination, affirmation of respect for the honor and dignity of a person, prohibition of cruel, improper treatment or torture.
Опис
Ключові слова
відбування покарання, жінки, матері з дітьми. serving a sentence, women, mothers with children.
Бібліографічний опис
Коломієць, С. Жінки та матері з дітьми: відбуття покарання у вигляді позбавлення волі. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали XV міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 22 березня 2023 р. Одеса: ОДУВС, 2023. С.127-130.