Юридичний бюлетень

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У збірнику розглядаються актуальні питання теорії держави та права, цивільного права, адміністративного права та адміністративної діяльності, проблеми протидії злочинності, юридичної психології та ін. Для науковців, юристів-практиків, викладачів, ад'юнктів, аспірантів, слухачів, курсантів та студентів закладів вищої освіти юридичного профілю, а також всіх тих, хто цікавиться питаннями розвитку науки та права. The collection examines topical issues of the theory of the state and law, civil law, administrative law and administrative activity, problems of combating crime, legal psychology, etc. For scientists, legal practitioners, teachers, adjuncts, graduate students, trainees, cadets and students of higher education institutions of legal profile, as well as all those who are interested in issues of the development of science and law.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Юридичний бюлетень: наук. журн. / редкол.: О.Г. Предместніков та ін. - Вип.29. - Одеса: ОДУВС, 2023. – 486с.