Ресоціалізація осіб, звільнених з місць позбавлення волі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Право та державне управління
Анотація
У статті розглядається поняття соціалізація та ресоціалізація та важливість цих понять для суспільства та держави. Доводиться, що суспільство занадто упереджено ставиться до осіб, що звільнились з місць позбавлення волі. Світогляд засуджених звичайно змінюється, проте не повністю. Для них так само залишаються важливими відносини з родиною, друзями, близькими, і успішність ресоціалізації, не в останню чергу, залежить від того наскільки близькі люди та оточуючи допоможуть засудженому стати повноправним членом суспільства. Доводиться, що не останню роль у подоланні упередженого ставлення до осіб, які звільнились з місць позбавлення волі, повинна відводитися державі, яка шляхом використання ЗМІ повинна змінювати відношення суспільства до такої категорії громадян. The article discusses the concepts of socialization and re-socialization and the importance of these concepts for society and the state. It proves that society is too biased towards persons who have been released from prison. The convicts' outlook usually changes, but not completely. For them, relationships with family, friends, loved ones remain important, and the success of re-socialization, not least, depends on how close people and others will help the convicted person to become a full member of society. It is argued that the most important role in overcoming biased treatment of persons released from prisons should be given to the state, which, through the use of mass media, should change the attitude of the society towards such a category of citizens.
Опис
Ключові слова
засуджений, ресоціалізація, працевлаштування, допомога засудженим, професійно-технічне навчання, convict, re-socialization, employment, assistance to convicts, vocational training
Бібліографічний опис
Резніченко Г. С. Ресоціалізація осіб, звільнених з місць позбавлення волі. Право та державне управління. 2019. №4. С. 118-123.