Специфічні принципи провадження у справах про адміністративні правопорушення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024-03-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Автором досліджено специфічні принципи провадження у справах про адміністративні правопорушення. The author researched the specific principles of proceedings in cases of administrative offenses.
Опис
Ключові слова
адміністративні правопорушення, принципи провадження, специфіка принципів у справах. administrative offenses, principles of proceedings, specificity of principles in cases.
Бібліографічний опис
Братель, С. Специфічні принципи провадження у справах про адміністративні правопорушення. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали XVI міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Одеса, 29 березня 2024 р. Одеса: ОДУВС, 2024. С.527-528.