Морська безпека та охорона

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Інститут Військово-морських сил Національного університету «Одеська морська академія», Одеський державний університет внутрішніх справ, Військова академія (м. Одеса), Видавничий дім «Гельветика».
Анотація
Періодичний рецензований науковий журнал «Морська безпека та оборона» націлений на оприлюднення новітніх результатів наукових досліджень з актуальних проблем морської безпеки та оборони. Матеріали й публікації журналу сприяють розвитку наукової та науково-технічної діяльності Збройних Сил України, формуванню професійного та інтелектуального потенціалу військовослужбовців усіх категорій силових структур держави. The peer-reviewed scientific journal "Maritime Security and Defense" is aimed at publishing the latest results of scientific research on current issues of maritime security and defense. The materials and publications of the magazine contribute to the development of scientific and scientific and technical activities of the Armed Forces of Ukraine, the formation of the professional and intellectual potential of servicemen of all categories of the state's power structures.
Опис
Ключові слова
обороноздатність, зміцнення безпеки, відбиття військової агресії, морська безпека, держава, військова освіта, підготовка військових фахівців, воєнна справа. defense capability, strengthening security, repelling military aggression, maritime security, state, military education, training of military specialists, military affairs.
Бібліографічний опис
Морська безпека та оборона: наук. журнал / [редкол. С. Г. Братель, В. В. Горошко, А. В. Денисова та ін.]. - Одеса: Одувс, "Видавничий дім "Гельветика",2023. Випуск 2. 166 с.