БУЛІНГ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-06-23
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автори дійшли висновку, що здійснення працівниками ювенальної поліції, соціальними педагогами, психологами та батьками, заходів щодо профілактики булінгу серед підлітків в умовах освітньої організації в умовах військового стану буде ефективною, якщо проводиться своєчасна діагностика схильності учнів до булінгу, розробляється програма профілактики, використовуються ефективні форми (групові та індивідуальні: консультації, класна година, зустріч із фахівцем, показ та обговорення художнього фільму, рольова гра, психолого-педагогічний тренінг) і методи (бесіда, пояснення, приклад, демонстрація) роботи. Підсумовуючи все вище викладене, ми розуміємо, що профілактика булінгу дуже потрібна в закладах освіти, де є діти-переселенці та така бесіда, може стати першою та найважливішою сходинкою зменшення рівня цькування та проявів приниження. The authors came to the conclusion that the implementation by juvenile police officers, social educators, psychologists and parents of measures to prevent bullying among teenagers in the conditions of an educational organization in the conditions of martial law will be effective if a timely diagnosis of the tendency of students to bullying is carried out, a prevention program is developed, and effective forms are used (group and individual: consultations, class hour, meeting with a specialist, screening and discussion of a feature film, role play, psychological and pedagogical training) and methods (conversation, explanation, example, demonstration) of work. Summarizing all of the above, we understand that bullying prevention is very necessary in educational institutions where there are immigrant children, and such a conversation can be the first and most important step in reducing the level of bullying and humiliation.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Денисюк, Я., Сухарєва, А. БУЛІНГ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ. Захист прав дитини в умовах військової агресії : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 23 червня 2022 р.). – Одеса : Видавництво «Юридика», 2023. – 316 с. С.64-68.