АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІД ЧАС ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОРСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ОРГАНАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Анотація
Застосування методів аналізу допомагає в роботі органів Національної поліції України. При цьому ефективність процесу вироблення рішення і аналізу проблеми залежить навіть не від того, як ми здійснюємо аналіз, а від якості розумового процесу, і для цього потрібно задіяти розум. Йому і допомагає аналітичне мислення: воно не замінює розумовий процес, а стимулює його, робить більш глибоким. При правильному і творчому застосуванні аналітичних прийомів можна серйозно посилити нашу здатність аналізувати, розуміти, вирішувати проблеми, приймати обґрунтовані рішення і бути впевненими в тому, що вони правильні. The use of analysis methods helps in the work of the National Police of Ukraine. At the same time, the effectiveness of the process of making a decision and analyzing a problem does not even depend on how we carry out the analysis, but on the quality of the mental process, and for this you need to use the mind. Analytical thinking helps him: it does not replace the mental process, but stimulates it, makes it deeper. With the correct and creative application of analytical techniques, our ability to analyze, understand, solve problems, make informed decisions and be sure that they are correct can be seriously strengthened.
Опис
Ключові слова
морська безпека, правоохоронна діяльність, аналіз, Національна поліція України, maritime security, law enforcement, analysis, National Police of Ukraine
Бібліографічний опис
Заєць О.М., Проданець Н.М. АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІД ЧАС ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОРСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ОРГАНАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ. International scientific conference «Maritime security of the Baltic-Black sea region: challenges and threats» : conference proceedings, December 23, 2021, Vol. 1. Riga, Latvia : “Baltija Publishing. Р. 176 - 179.