Кримінально-виконавче право

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У словнику розглянуто 12 тем, які розділені відповідно до тематичного плану навчальної дисципліни Кримінально-виконавче право, щодо тлумачення основних термінів, які використовуються у Кримінально-виконавчому праві України. Видання розраховано на науковців, викладачів, аспірантів (ад’юнктів), здобувачів вищої освіти ВНЗ, в яких готують правників, співробітників правоохоронних органів, прокуратури та суду, а також на усіх, хто цікавиться розвитком наук кримінально-правового циклу. The dictionary examines 12 topics, which are divided in accordance with the thematic plan of the study discipline Criminal-Executive Law, regarding the interpretation of the main terms used in the Criminal-Executive Law of Ukraine. The publication is intended for scientists, teachers, post-graduate students (adjuncts), students of higher education institutions, which train lawyers, employees of law enforcement agencies, prosecutor's offices and courts, as well as for everyone who is interested in the development of the sciences of the criminal and legal cycle.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Кулик Л.М., Резніченко Г.С. Кримінально-виконавче право: словник. Одеса : ОДУВС, 2021. 70 с.