Адміністративний нагляд як функція органів виконавчої влади

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Проаналізовано теоретичні основи адміністративного нагляду, визначено співвідношення контролю і нагляду, а також розглянуто контрольно-наглядову діяльність як функцію органів виконавчої влади. Проанализированы теоретические основы административного надзора, определено соотношение контроля u надзора, а также рассмотрено контрольно-­надзорную деятельность как функцию органов исполнительной власти.The theoretical foundations of administrative supervision, defined ratio control and supervision, as well as discussed supervisory and control activities as а function of the executive branch.
Опис
Ключові слова
адміністративний нагляд, державний контроль, органи виконавчої влади, контрольно-наглядові органи, контрольна-наглядова діяльність, державна політика., административный надзор, государственный контроль, органы исполнительной власти, контрольно-надзорные органы, контрольно­надзорная деятельность, государственная политика., administrative supervision, state control, executive agencies, regulatory authorities, соmрІіаnсе and enforcement, рublіс роІісу.
Бібліографічний опис
Денисова А.В. Адміністративний нагляд як функція органів виконавчої влади / А.В. Денисова // Південноукраїнський правничий часопис. - 2014. -№ 4. - С.131 - 133.