АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-11-27
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
На думку автора, проблема постійного удосконалення фізичної підготовки курсантів надає підстави для використання засобів кросфіту, адже це зробить значний вплив на покращення рухомих здібностей, зміцнення здоров'я, фізичної працездатності організму. Надалі потрібно удосконалювати форми та методи спеціальної фізичної підготовки в процесі навчання курсанта, щоб забезпечити повне та неупереджене виконання ними покладених на них повноважень, під час професійної діяльності. Моделювання оперативної обстановки сприятиме формуванню високого рівня професійних навичок в умовах розвитку комплексу фізичних та психологічних якостей поліцейських. According to the author, the problem of constant improvement of the physical training of cadets provides grounds for the use of crossfit equipment, because it will have a significant impact on improving movement abilities, strengthening health, and physical performance of the body. In the future, it is necessary to improve forms and methods of special physical training in the process of cadet training to ensure full and impartial performance of the powers entrusted to them during professional activity. Modeling the operational situation will contribute to the formation of a high level of professional skills in the context of the development of the complex of physical and psychological qualities of police officers.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Кіріченко А.В. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ. Службово-бойова підготовка як основа професійної діяльності поліцейських : матеріали круглого столу (м. Одеса, 27 листопада 2020 року). – Одеса : ОДУВС, 2020. – 194 с.С. 73-76.