ПРОБЛЕМАТИКА ПРОДАЖУ ЕНЕРГЕТИЧНИХ НАПОЇВ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018-03-30
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автором зазначаєтья, що актуальність правового регулювання в Україні енергетичних напоїв, пов'язана насамперед із популярністю серед молоді, що дуже погано позначається на їх здоров’ї. Тому врегулювання, подібне до алкогольних напоїв, як ніколи потрібне для Україні, прибираючи міжнародний досвід, та вирішення соціальних проблем у майбутньому серед молоді, а саме часте вживання енергетичних напоїв. Тобто, заборона продажу дітям до 18 років, та вживання даних напоїв дітьми. Також із прийняттям відповідного закону, буде підвищення ролі правоохоронних органів у виявленні правопорушень, пов’язаних із вживанням та виготовленням та реалізацією енергетичних напоїв. Відповідне регулювання, каже про високий рівень турботи держави про її молодь та здоров’я молоді в цілому. The author notes that the relevance of legal regulation of energy drinks in Ukraine is primarily related to their popularity among young people, which has a very bad effect on their health. Therefore, regulation, similar to alcoholic beverages, is needed more than ever for Ukraine, cleaning up international experience, and solving social problems in the future among young people, namely the frequent use of energy drinks. That is, banning the sale to children under the age of 18, and the consumption of these drinks by children. Also, with the adoption of the relevant law, there will be an increase in the role of law enforcement agencies in detecting offenses related to the use and manufacture and sale of energy drinks. Appropriate regulation speaks of a high level of state concern for its youth and the health of youth in general.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Кузьміних А.Ю. ПРОБЛЕМАТИКА ПРОДАЖУ ЕНЕРГЕТИЧНИХ НАПОЇВ. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали Х міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 30 березня 2018 р. — Одесса: ОДУВС, 2018. — 282 с. С.51-52.