ПОМИЛКОВІ УЯВЛЕННЯ ПРО МЕДІАЦІЮ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019-05-30
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
На переконання авторів, для того, щоб медіація поширювалась більш швидко, варто більше уваги приділяти інформуванню населення про її сутність, переваги та можливості. The authors believe that, in order for mediation to spread more quickly, more attention should be paid to informing the population about its essence, advantages and possibilities.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Ульянова Г.О., Ульянов О.І. ПОМИЛКОВІ УЯВЛЕННЯ ПРО МЕДІАЦІЮ. Медіація в судовій, правоохоронній та правозахисній системах: матеріали міжн. наук.-практ. конф., м. Одеса, 30-31 травня 2019 р. — Одеса: ОДУВС, 2019. —253 с. С.228-230.