НОВЕЛИ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ УКРАЇНИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018-11-23
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Брест : Изд-во БрГУ
Анотація
В тезах розглянуті деякі новели законодавства України, щодо забезпечення прав дітей працівниками Національної поліції України. На сьогоднішній день питання захисту прав дітей дуже болюче для суспільства, діти інколи страждають від жорстокого поводження дорослих (як правило близьких родичів) і захистити їх може, і повинна, в першу держава в особі правоохоронних органів та державних служб соціального захисту. The theses consider some novelties of the legislation of Ukraine regarding the protection of children's rights by employees of the National Police of Ukraine. Today, the issue of protecting children's rights is very painful for society, children sometimes suffer from abuse by adults (usually close relatives) and they can and should be protected first by the state in the form of law enforcement agencies and state social protection services.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Корнієнко, М. НОВЕЛИ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ УКРАЇНИ. Проблемы правового регулирования общественных отношений : теория, законодательство, практика : сб. материалов Межд. науч.-практ. конф. Брест, 23-24 нояб. 2018 г. / БрГУ имени А. С. Пушкина ; кафедра теории и истории государства и права; редкол.: О. В. Чмыга (отв. ред.) [и др.]. – Брест : Изд-во БрГУ имени А. С. Пушкина, 2019. 1335 с. С.268-272.