ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ОТРИМАНОЇ ВНАСЛІДОК КОНФІДЕНЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-03-26
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Авторами визначено, що використання результатів оперативно-розшукової діяльності, здобутих під час конфіденційного співробітництва в діяльності Національної поліції не обмежуються тими напрямами, які зазначені вище.Найважливіше функціональне призначеннярезультатів оперативно-розшукової діяльності є їх використання як доказів укримінальному судочинстві. А сам процес залучення конфідентів до співпраці доволі тяжкий і має багато спірних питань, які на законодавчому рівні не повною мірою розкриті. The authors determined that the use of the results of investigative activities obtained during confidential cooperation in the activities of the National Police is not limited to the directions indicated above. The most important functional purpose of the results of investigative activities is their use as evidence in criminal proceedings. And the very process of involving confidants in cooperation is quite difficult and has many controversial issues that are not fully disclosed at the legislative level.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Поляков Є.В., Федоряєва К.О. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ОТРИМАНОЇ ВНАСЛІДОК КОНФІДЕНЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демокра- тичної правової держави: матеріали ХІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 26 березня 2020 р. Одеса: ОДУВС, 2020. 268 с.С. 186-189.