Південноукраїнський правничий часопис

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
У журналі публікуються результати наукових досліджень учених вищих навчальних закладів та наукових установ України, зарубіжних учених, ад’юнктів, аспірантів, докторантів, а також громадян, що ведуть наукові дослідження в порядку особистої ініціативи. The journal publishes the results of scientific research by scientists of higher educational institutions and scientific institutions of Ukraine, foreign scientists, assistant professors, post-graduate students, doctoral students, as well as citizens conducting scientific research on personal initiative.
Опис
Ключові слова
демократична держава, протидія злочинності, цивільне право, господарське право, трудове право, соціальне забезпечення, адміністративна реформа, досудове слідство, Національна безпека. democratic state, crime prevention, civil law, economic law, labor law, social security, administrative reform, pre-trial investigation, National security.
Бібліографічний опис
Південноукраїнський правничий часопис : наук. журн. / Одес. держ. ун-т внутр. справ. – Одеса, 2024. № 1. 223 с.