АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАНЯЯ, ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА РЕМОНТУ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ВІЙНИ

Анотація
Автор висвітлює актуальні проблеми застосування, експлуатації та ремонту озброєння та військової техніки в умовах сучасної війни в Україні. The author highlights the current problems of the use, operation and repair of weapons and military equipment in the conditions of modern war in Ukraine.
Опис
Ключові слова
зброя, експлуатація, догляд, тюнінг, ремонт, військова техніка, weapons, operation, care, tuning, repair, military equipment
Бібліографічний опис
Карапетянц С.І., Трішин К.О. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАНЯЯ, ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА РЕМОНТУ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ВІЙНИ. СПІЛЬНІ ДІЇ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ І ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: Збірник тез доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції ( 20 жовтня 2022 року). Одеса, 2022. С.15-16.