ФАКТОРИ ПСИХОФІЗИЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ДО ЗАСТОСУВАННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018-10-02
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
На думку авторки, психофізичну готовність працівників поліції до застосування вогнепальної зброї необхідно тренувати на комплексних заняттях тактико-спеціальної та вогневої підготовки багаторазовими повтореннями одних і тих же дій з різними ситуаціями, тобто: стрільба при поганому освітленні, після фізичних вправ, в умовах психоемоційного впливу на стріляючого тощо. Таким чином, курсанти закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, діючі працівники поліції, тренують власну психоемоційну стійкість до стресових ситуацій, які можуть проявлятися під час вогневого зіткнення з правопорушником. Ситуації відпрацьовані до безумовного рефлексу, правова переконаність у правоті своїх дій повинні стати основою психофізичної готовності поліцейського до застосування вогнепальної зброї. According to the author, it is necessary to train the psychophysical readiness of police officers to use firearms in complex classes of tactical and special and fire training with multiple repetitions of the same actions in different situations, i.e.: shooting in poor lighting, after physical exercises, in conditions of psycho-emotional impact on shooter, etc. Thus, cadets of higher education institutions with specific learning conditions, active police officers, train their own psycho-emotional resistance to stressful situations that may manifest themselves during a firefight with an offender. Situations are worked out to an unconditional reflex, legal conviction of the rightness of one's actions should become the basis of the policeman's psychophysical readiness to use firearms.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Дьорова О.М. ФАКТОРИ ПСИХОФІЗИЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ДО ЗАСТОСУВАННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ. Службова підготовка як система заходів, спрямованих на удосконалення знань, умінь та навичок працівників Національної поліції України: матеріали круглого столу, м. Одеса, 02 листопада 2018р. –Одеса: ОДУВС, 2018. –209 с.С. 79-82.