Історико-теоретичні засади формування надзвичайного законодавства в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Досліджено розвиток надзвичайного законодавства на українських землях у складі Російської імперії наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. наводяться визначення надзвичайного законодавства, також автор за правовою природою та внутрішніми характеристиками надзвичайних нормативних актів пропонує їх поділ на чотири групи. The development of emergency legislation in the Ukrainian lands as part of the Russian Empire in the late nineteenth and early twentieth centuries has been studied. definitions of emergency legislation are given, and the author proposes their division into four groups according to the legal nature and internal characteristics of emergency regulations.
Опис
Ключові слова
надзвичайне законодавство, органи виконавчої влади, правоохоронна діяльність, правовідносини, emergency legislation, executive bodies, law enforcement, legal relations
Бібліографічний опис
Кузніченко C.О. Історико-теоретичні засади формування надзвичайного законодавства в Україні. Методологічні проблеми історико-правових досліджень : збірник матеріалів доп. учасн. XXIII Міжнар. істор.-прав. конф . Алушта. 2010. С. 301-308.