АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УЧАСТІ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНИХ ОПЕРАЦІЯХ З ПІДТРИМАННЯ МИРУ І БЕЗПЕКИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-12-23
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Автор робить висновок що, участь українських поліцейських в міжнародних миротворчих операціях сприяє вивченню ефективних форм і методів діяльності поліцейських організацій різних країн у боротьбі зі злочинністю, а також міжнародній та європейській інтеграції поліції і держави в цілому. Також слід зазначити, що у сучасний період загрозу міжнародному миру й безпеці становлять не тільки конфлікти міжнародного рівня, а і конфлікти державного характеру, тому зміцнення внутрішньої безпеки держави і, зокрема, правопорядку, як однієї з її найважливіших складових, може розглядатися як засіб забезпечення міжнародного миру й безпеки. The author concludes that the participation of Ukrainian police officers in international peacekeeping operations contributes to the study of effective forms and methods of activity of police organizations of different countries in the fight against crime, as well as to the international and European integration of the police and the state as a whole. It should also be noted that in the modern period, international peace and security are threatened not only by conflicts of an international level, but also conflicts of a state nature, therefore strengthening the internal security of the state and, in particular, law and order, as one of its most important components, can be considered as a means of ensuring international peace and security.
Опис
Ключові слова
МВС України, підтримання миру і безпеки,міжнародні відносини, міжнародна миротворча операція, The Ministry of Internal Affairs of Ukraine, maintenance of peace and security, international relations, international peacekeeping operation
Бібліографічний опис
Рудой К.М., Удренас Г.І. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УЧАСТІ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНИХ ОПЕРАЦІЯХ З ПІДТРИМАННЯ МИРУ І БЕЗПЕКИ. International scientific conference «Maritime security of the Baltic-Black sea region: challenges and threats» : conference proceedings, December 23, 2021, Vol. 1. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”. Р. 200 - 203.