ЛІСАБОНСЬКИЙ ДОГОВІР: НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ

Вантажиться...
Ескіз
Файли
Дата
2022-12-12
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Авторка зазначає, що Лісабонський договір надає нові можливості для розбудови в Україні демократичного суспільства, обумовленого сучасними реаліями та вимогами об’єктивних суспільно економічних і політичних законів розвитку. В сучасному глобалізованому суспільстві, найбільшу вигоду отримують саме ті країни, які об’єднують свої зусилля заради досягнення спільних інтересів та високих показників розвитку. The author notes that the Lisbon Treaty provides new opportunities for building a democratic society in Ukraine, conditioned by modern realities and the requirements of objective socio-economic and political laws of development. In today's globalized society, the greatest benefit comes from those countries that combine their efforts to achieve common interests and high development indicators.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Волик Л.В. ЛІСАБОНСЬКИЙ ДОГОВІР: НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ. Всеукраїнська наукова конференція «Державно-правові засади формування безпекового середовища в Україні: сучасні виклики» м. Одеса, 12 грудня 2022 р. / Редкол. Швець Д.В., ректор ОДУВС, д.ю.н., доцент; Корнієнко М.В., проректор ОДУВС, д.ю.н., професор; Бабенко А.М., директор навчально-наукового інституту права та кібербезпеки ОДУВС, д.ю.н., професор; та ін. – Одеса, ОДУВС, 2022. – 144 с. С.69-73.