Південноукраїнський правничий часопис

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Опис
Ключові слова
проблеми становлення правової демократичної держави, протидія злочинності, правова система, проблеми цивільного та господарського права, проблеми трудового права та соціального забезпечення, аграрне право, екологічне законодавство, досудове слідство, економічна безпека, юридична освіта , актуальні проблеми історико-правової науки, problems of formation of a democratic state governed by the rule of law, crime prevention, legal system, problems of civil and commercial law, problems of labor law and social security, agrarian law, environmental legislation, pre-trial investigation, economic security, legal education, current problems of historical and legal science
Бібліографічний опис
Південноукраїнський правничий часопис : наук. журн. / Одес. держ. ун-т внутр. справ. – Одеса, 2018. № 1. 132 с.