ОСОБЛИВОТСІ ДОПИТУ ДІТЕЙ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-06-23
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Захист прав дітей в умовах військової агресії є складним і багатогранним завданням, яке вимагає системного підходу та спільних зусиль від державних органів, міжнародних організацій, громадськості та інших зацікавлених сторін. При цьому важливо забезпечити координацію та співпрацю між усіма сторонами з метою ефективного захисту прав дітей. Врахування психологічних аспектів та потреб дитини допомагає забезпечити ефективність та етичність процесу допиту. The protection of children's rights in the conditions of military aggression is a complex and multifaceted task that requires a systematic approach and joint efforts of state bodies, international organizations, the public and other interested parties. At the same time, it is important to ensure coordination and cooperation between all parties in order to effectively protect children's rights. Taking into account the psychological aspects and needs of the child helps to ensure the effectiveness and ethics of the interrogation process.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Дробишевська, В. ОСОБЛИВОТСІ ДОПИТУ ДІТЕЙ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ. Захист прав дитини в умовах військової агресії : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 23 червня 2022 р.). – Одеса : Видавництво «Юридика», 2023. – 316 с. С.74-80.