МЕДІАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ВИХОДУ З КОНФЛІКТУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019-05-30
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Авторка стверджує,що медіація є альтернативним засобом для розв’язання конф-ліктних ситуацій, пошуку прийнятних рішень для їх учасників. Процедура медіації є ефективним інструментом для вирішення розбіжностей та суперечок, неузгодженостей та конфліктів за дотри-мання умов процедури та реального бажання сторін знайти вихід з кризової ситуації. The author claims that mediation is an alternative means of resolving conflict situations and finding acceptable solutions for their participants. The mediation procedure is an effective tool for resolving disagreements and disputes, inconsistencies and conflicts, subject to compliance with the terms of the procedure and the real desire of the parties to find a way out of the crisis situation.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Медведенко Н.В. МЕДІАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ВИХОДУ З КОНФЛІКТУ. Медіація в судовій, правоохоронній та правозахисній системах: матеріали міжн. наук.-практ. конф., м. Одеса, 30-31 травня 2019 р. — Одеса: ОДУВС, 2019. —253 с. С.147-150.