Принципи організації та діяльності підрозділів поліції в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У статті розглянуті принципи та засади діяльності поліції в Україні щодо дотримання прав і свобод громадян з урахуванням обставин, які виникли в умовах реформування правоохоронної системи, що дають підстави розглядати правове регулювання діяльності органів внутрішніх справ з дотримання прав людини, як основну проблему, що має важливе значення як у теорії, так і на практиці. В статье рассмотрены принципы и основы деятельности полиции в Украине по соблюдению прав и свобод граждан с учетом обстоятельств, возникших в условиях реформирования правоохранительной системы, которые дают основания рассматривать правовое регулирование деятельности органов внутренних дел по соблюдению прав человека как основную проблему, имеющую важное значение, как с точки зрения теории, так и практики. The article describes the principles and foundations of police activities in Ukraine to respect human rights and freedoms with regard to circumstances arising in the conditions of reforming the law enforcement system, which give reason to consider legal regulation of activity of law-enforcement bodies on human rights as the main issue, which is essential, both in terms of the theory and practice.
Опис
Ключові слова
поліція, держава, правове регулювання, права і свободи громадян, виконавча влада., полиция, государство, правовое регулирование, права и свободы граждан, исполнительная власть., state, police, legal regulation, rights and freedoms of citizens, executive power.
Бібліографічний опис
Кубаєнко А.В. Принципи організації та діяльності підрозділів поліції в Україні / А.В. Кубаєнко // Південноукраїнський правничий часопис. - 2015. - № 4. - С. 101 - 103.