Правознавство

Анотація
Підготовлений колективом авторів навчальний посібник створений з урахуванням поточного законодавства і має на меті надання допомоги тим хто вивчає право та цікавиться його проблемами. Зміст посібника побудований відповідно до навчальної програми вищих навчальних закладів ІV рівня актедитації. За основу взято прогресивні напрацювання провідних учених- правників, новітнє вітчизняне законодавство та авторські розробки авторів-упорядників. The textbook prepared by the team of authors is based on current legislation and aims to help those who study law and are interested in its problems. The content of the manual is built in accordance with the curriculum of higher educational institutions of the IV level of accreditation. It is based on the progressive work of leading legal scholars, the latest domestic legislation and the author's work of authors-compilers.
Опис
Ключові слова
навчальна програма, мета вивчення, завдання курсу, держава і право, curriculum, purpose of study, course objectives, state and law
Бібліографічний опис
Галунько В.М. та ін. Правознавство: навчально-методичний посібник / [ В.М. Галунько та ін.]; за заг. ред. В.М. Стратонова. - Херсон: Грінь Д.С., 2015. - 320 с.