Дефініція "дитина" в законодавстві України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-10-27
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
З метою уніфікації національного законодавства пропонується використання терміну «дитина» як особи, яка не досягла віку 18 років, без поділу її на малолітніх та неповнолітніх осіб. Для врахування особливих підходів у зв’язку із віком дитини доцільно використовувати формулювання «дитина віком до» або «дитина віком з». In order to unify national legislation, it is proposed to use the term "child" as a person who has not reached the age of 18, without dividing it into minors and minors. To take into account special approaches in connection with the age of the child, it is advisable to use the wording "child under the age of" or "child under the age of"
Опис
Ключові слова
інститут охорони дитинства, Конвенція ООН про права дитини, вік адміністративної відповідальності, неповнолітні. Institute of Child Protection, UN Convention on the Rights of the Child, age of administrative responsibility, minors.
Бібліографічний опис
Златевич, Є. Дефініція "дитина" в законодавстві України. Дотримання прав і свобод людини Національною поліцією України в умовах глобальних викликів сьогодення: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 27 жовтня 2023 р. – Одеса : ОДУВС, 2023. С.24-27.