КОРУПЦІЯ, ЯК ПРИЧИНА ЗАНЕПАДУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-12-16
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
На думку авторки дослідження, корупція визначається як комплексне складне поняття, яке охоплює сукупність взаємопов’язаних правопорушень, як кримінально-правових, так адміністративно-правових і дисциплінарних. Ефектом від реалізації соціально-економічних реформ у комплексі із заходами підвищення ефективності державної антикорупційної політики має стати відкриття можливостей для зростання національної економіки та забезпечення справедливості державної соціальної політики. According to the author of the study, corruption is defined as a complex complex concept that encompasses a set of interrelated offenses, both criminal and administrative and disciplinary. The effect of the implementation of socio-economic reforms in a complex with measures increasing the effectiveness of the state anti-corruption policy should open opportunities for the growth of the national economy and ensure the fairness of the state social policy.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Крижановська,О. КОРУПЦІЯ, ЯК ПРИЧИНА ЗАНЕПАДУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. Актуальні питання запобігання корупції: міжнародний та національний досвід: збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного круглого столу (16 грудня 2022 року, м. Одеса) / за ред. А.В.Денисовой. Одеса: ОДУВС, 2022. 92 с. С.43-47.