ПРОБЛЕМА ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА НАД ДІТЬМИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет.
Анотація
Автори зауважують, що для запобігання, швидкого виявлення та розкриття такої категорії правопорушень відносно дітей у сфері сексуального насильства, необхідно прискорити вирішення таких завдань: здійснити криміналізацію воло-діння, придбання, одержання доступу, зберігання матеріалів, що містять дитячу порнографію, відповідно до міжнародних нормативно-правових актів; розробити спрощений механізм блокування та видалення таких матеріалів хостерами та інтернет-провайдерами; криміналізувати ґрумінг та секстінг щодо дітей; налагодити нав-чання дітей правилам безпечної поведінки в глобальній мережі Інтернет; розширити можливості протидії домашньому насильству працівникам поліції. The authors note that in order to prevent, quickly detect and disclose this category of offenses against children in the field of sexual violence, it is necessary to speed up the solution of the following tasks: criminalize the possession, acquisition, access, storage of materials containing child pornography, in accordance with international regulations - legal acts; to develop a simplified mechanism for blocking and removing such materials by hosters and Internet providers; criminalize grooming and sexting of children; establish the training of children in the rules of safe behavior on the global Internet; to expand the possibilities of combating domestic violence for police officers.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Думанський Р.В., Куліш О. ПРОБЛЕМА ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА НАД ДІТЬМИ. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том ХІV:Виміри сталого розвитку в теорії та практиці/ [Ред.: Я.Ґжесяк, І.Зимомря, В.Ільницький]. Конін –Ужгород –Перемишль–Херсон: Посвіт, 2023. 188с. С.118-121.