Виключення з повного товариства як підстава для припинення корпоративних відносин

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013-04-26
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Досліджено порядок виключення з повного товариства як підстави для припинення корпоративних відносин згідно з українським законодавством. The procedure for exclusion from a general partnership as a basis for terminating corporate relations in accordance with Ukrainian legislation has been studied.
Опис
Ключові слова
корпоративні права, господарське право, виключення, корпоративна відповідальність, чинне законодавство. corporate rights, business law, exclusion, corporate responsibility, current legislation.
Бібліографічний опис
Баліцька, Є. Виключення з повного товариства як підстава для припинення корпоративних відносин. Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., ч. 2, 26 вітня 2013 р. — Одеса : ОДУВС, 2013. С.17.