ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ РЕФОРМЫ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2003
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Виходячи з напрямків реформ політичної системи, окреслених у телезверненні Президента до народу з приводу 11-ї річниці незалежності української держави в статті запропоновано низку заходів щодо підвищення ролі й дієздатності місцевого самоврядування. Taking into consideration the reform of political system, which was declared by the President, the set of tools in order to enhance the role and capability of local of local self-government is suggested in this article.
Опис
Ключові слова
політична система, місцеве самоврядування, адміністративно- територіальна реформа, регіон., political system, local self-government, administrative-territorial reform, region.
Бібліографічний опис
Николаев А.Т. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ РЕФОРМЫ. Вісник ОНУ. Сер.: Правознавство. 2003. Том 8. Вип. 9. С. 530 - 536.