Господарське право

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Кафедра цивільно-правових дисциплін факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності.
Анотація
На практичному занятті здобувачі вищої освіти,вчаться формулювати, обґрунтовувати та аргументувати власну точку зору щодо положень нормативно-правових актів, практики застосування чинного цивільного процесуального законодавства, тенденцій його розвитку та удосконалення. At the practical session, students of higher education learn to formulate, justify and argue their own point of view regarding the provisions of normative legal acts, the practice of applying current civil procedural legislation, trends in its development and improvement.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Господарське право.Методичні рекомендації для самостійної роботи та проведення семінарських/практичних занять спеціальність 081 Право. Одеса: ОДУВС. 2022. –52 с.