Темпоральні обмеження здійснення процесуальних прав у цивільному та адміністративному провадженні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Херсонський державний університет
Анотація
Стаття присвячена компаративному дослідженню часових категорій на межі матеріального та процесуального права, а також адміністративного та цивільного процесу. Проаналізовано становлення цивільного процесуального законодавства у розрізі часових явищ на прикладі наявних кодифікацій та останньої редакції Цивільного процесуального кодексу України. Пропонуються певні удосконалення правового регулювання процесуальних відносин у взаємопроникненні елементів механізму правового регулювання адміністративних та цивільних процесуальних відносин. The article is devoted to a comparative study of time categories on the border of material and procedural law, as well as administrative and civil process. The development of civil procedural legislation in terms of temporal phenomena is analyzed using the example of existing codifications and the latest edition of the Civil Procedure Code of Ukraine. Certain improvements in the legal regulation of procedural relations in the interpenetration of elements of the mechanism of legal regulation of administrative and civil procedural relations are proposed.
Опис
Ключові слова
час, строк, процесуальне право, матеріальне право, адміністративний процес, цивільний процес, обмеження., time, term, procedural law, substantive law, administrative process, civil process, limitations.
Бібліографічний опис
Маковій В.П., Мамедов Р.Ю.о. Темпоральні обмеження здійснення процесуальних прав у цивільному та адміністративному провадженні // Слідча та судова практика. 2019. № 8. С. 30 - 34.