Особливості підготовки спеціалістів за освітнім ступенем "магістр" спеціалізації "Кримінальний аналіз" на базі Одеського державного університету внутрішніх справ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-11-17
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Київ : Нац. акад. внутр. справ
Анотація
Розглянуті особливості підготовки спеціалістів за освітнім ступенем «магістр» спеціалізації «кримінальний аналіз» на базі Одеського державного університету внутрішніх справ. Одеський державний університет внутрішніх справ спроможний здійснювати освітню діяльність з підготовки конкурентоспроможних магістрів зі спеціальності 124 «Системний аналіз» для задоволення потреб сучасного українського суспільства та ринку праці. Фахівці спеціальності «Кримінальний аналіз» у теперішній воєнний час вкрай необхідні на посадах в органах і підрозділах Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, Служби безпеки України, Прокуратури України, Національного антикорупційного бюро України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Державної прикордонної служби України, Міністерства оборони України, Державної фіскальної служби України, Державної міграційної служби України тощо. The peculiarities of the training of specialists for the "master's" degree in the specialization "criminal analysis" at the Odesa State University of Internal Affairs are considered. Odesa State University of Internal Affairs is able to carry out educational activities to prepare competitive masters in the specialty 124 "System Analysis" to meet the needs of modern Ukrainian society and the labor market. Specialists in the specialty "Criminal analysis" in the current wartime are urgently needed for positions in the bodies and divisions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, the National Police of Ukraine, the Security Service of Ukraine, the Prosecutor's Office of Ukraine, the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, the National Agency for the Prevention of Corruption, the State Border Guard Service of Ukraine , the Ministry of Defense of Ukraine, the State Fiscal Service of Ukraine, the State Migration Service of Ukraine, etc.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Афонін, Д. Особливості підготовки спеціалістів за освітнім ступенем "магістр" спеціалізації "Кримінальний аналіз" на базі Одеського державного університету внутрішніх справ. Актуальні питання та перспективи розвитку кримінального аналізу в правоохоронній системі України [Текст] : матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. (Київ, 17 лист. 2023 р.) – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2023. – 156 с. С.15-18.