Тактична підготовка працівників поліції в умовах воєнного стану

Анотація
Завдання посібника — доповнити та допомогти засвоїти необхідний обсяг знань шляхом актуалізації тих чи інших освітніх компонентів відповідно до особливостей діяльності поліції щодо протидії збройній агресії російської федерації. Зокрема, характеристики різних видів зв'язку, способів організації радіозв’язку та забезпечення безпеки зв’язку під час виконання службово-бойових завдань, основи тактичної медицини та ідентифікації вибухонебезпечних предметів. Навчальний посібник розрахований на здобувачів ЗВО зі специфічними умовами навчання та практичних працівників Національної поліції. The task of the manual is to supplement and help to learn the necessary amount of knowledge by updating certain educational components in accordance with the specifics of the police activity in countering armed aggression of the Russian Federation. In particular, the characteristics of various types of communication, methods of organizing radio communication and ensuring communication security during service and combat tasks, the basics of tactical medicine and identification of explosive objects. The training manual is intended for applicants of higher education with specific training conditions and practical employees of the National Police.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Тактична підготовка працівників поліції в умовах воєнного стану: навчальний посібник / Коломієць Ю.М., Мукоіда Р.В., Жуковський С.В.: ОДУВС, 2023. 116 с.