Основні принципи діяльності підрозділів превентивної служби Національної поліції України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Структура Національної поліції включає в себе Центральний офіс та Головні управління національ-ної поліції у регіонах. У той же час система місцевих органів поліції в структурі Головних управлінь національної поліції в регіонах буде формуватися за «кущовим» принципом.Він передбачає створення відділів поліції, через які буде здійснюватися управління та організація діяльності відділень поліції – базових органів у складі «куща».Крім того, ключовими елементами територіальних органів поліції на місцях (відділів, відділень) будуть також і поліцейські дільниці, через які в основному і буде здійснюва-тися безпосередня комунікація із суспільством і населенням. The structure of the National Police includes the Central Office and the Main Directorates of the National Police in the regions. At the same time, the system of local police bodies in the structure of the Main Directorates of the National Police in the regions will be formed on a "bush" principle. It provides for the creation of police departments In addition, the key elements of local territorial police bodies (departments, divisions) will also be police stations, through which direct communication with the public and the population will be carried out.
Опис
Ключові слова
превентивн підрозділи поліції, принципи, preventive police units, principles
Бібліографічний опис
Волокітенко І.О., Рудой К.М. Основні принципи діяльності підрозділів превентивної служби Національної поліції України // Стан та перспективи розвитку адміністративного права України: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 12 жовтня 2016 року: Одеський державний університет внутрішніх справ, 2016. С.196-197.