Уніфікація процесуального законодавства як тенденція сучасного етапу законотворчої діяльності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-03-31
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Проведення уніфікаційних процесів сприятиме кращому орієнтуванню учасників судового процесу в судових процедурах, реалізації принципу доступності до правосуддя, може стати аргументом на користь реорганізації системи судочинства і створення окружних судів, що розглядатимуть цивільні, кримінальні, господарські справи та адміністративні спори, що в свою чергу, може зекономити кошти на утримання судової системи та ін.Conducting unification processes will contribute to better orientation of the participants in court proceedings, implementation of the principle of access to justice, may become an argument in favor of the reorganization of the judicial system and the creation of district courts that will consider civil, criminal, economic cases and administrative disputes, which, in turn, may to save funds for the maintenance of the judicial system, etc.
Опис
Ключові слова
уніфікації процесуальної форми, судочинство, правові інститути. unification of the procedural form, judiciary, legal institutions.
Бібліографічний опис
Дришлюк, В. Уніфікація процесуального законодавства як тенденція сучасного етапу законотворчої діяльності. Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток національного права : матеріали міжнародної науково - практичної конференції м. Одеса, 31 березня 2023 р. / редкол. В.П. Маковій та ін. Одеса, ОДУВС, 2023. С.128-129.