КРИПТОВАЛЮТА: ПОХОДЖЕННЯ ТА ЮРИДИЧНА СУТНІСТЬ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019-04-05
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Аналізуючи в цілому питання криптовалюти, слід розуміти, що на сьогоднішній день, відсутність будь-якого законодавчого регулювання криптовалюти в Україні фактично позбавляє від будь-якого юридичного захисту. Analyzing the issue of cryptocurrency in general, it should be understood that to date, the absence of any legislative regulation of cryptocurrency in Ukraine actually eliminates any legal protection
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Купрій А.І., Маковій В.П. КРИПТОВАЛЮТА: ПОХОДЖЕННЯ ТА ЮРИДИЧНА СУТНІСТЬ. Проблемні питання правоохоронної та правозахисної діяльності в контексті євроінтеграційних тенденцій : матеріали міжнародної курсантсько-студентської наук.-практ. конф.,( м. Одеса, 05 квітня 2019 р.). / редкол. В. П. Маковій, та ін. Одеса: ОДУВС, 2019. – С.179 - 181.