Дотримання та захист прав людини в діяльності органів Національної поліції України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-03-22
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Серед найбільших проблем, пов’язаних із запровадженням оцінки ефективності цієї моделі слід назвати необхідність оцінки як матеріально-технічного забезпечення груп швидкого реагування, перш за все автомобілями та необхідним об’ємом пального, так і вирішення питання щодо належної оплати праці, яка б створювала передумови належної мотивації. Among the biggest problems associated with the implementation of the evaluation of the effectiveness of this model should be called the need to evaluate both the logistical support of the rapid response groups, first of all cars and the necessary volume of fuel, as well as the solution of the issue of adequate remuneration, which would create the prerequisites proper motivation.
Опис
Ключові слова
захист прав людини, поліпшення чинного законодавства, нормативні акти, адміністративна діяльність. protection of human rights, improvement of current legislation, regulatory acts, administrative activity.
Бібліографічний опис
Денисова, А. Дотримання та захист прав людини в діяльності органів Національної поліції України. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали XV міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 22 березня 2023 р. Одеса: ОДУВС, 2023. С.63-66.