Запобігання, розкриття і розслідування органами внутрішніх справ вбивств та зґвалтувань

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У практичному посібнику надані рекомендації учених і практичних працівників щодо вирішення проблем кримінальної відповідальності, правильної кваліфікації, огляду місця події, планування, напрацювання версій, тактики і методики розкриття та розслідування вбивств і зґвалтувань щодо яких відсутня достатня кількість досліджень та узагальнення практики, визначені рекомендації запобіжної діяльності. Розраховано на практичних працівників ОВС та інших правоохоронних органів, викладачів, курсантів, слухачів та студентів вищих юридичних навчальних закладів. The practical guide provides recommendations for scientists and practitioners on solving problems of criminal responsibility, proper qualification, scene inspection, planning, development of versions, tactics and methods of detection and investigation of murders and rapes for which there is a lack of research and generalization of practice. . Designed for practitioners of police and other law enforcement agencies bodies, teachers, cadets, students and students of higher legal educational institutions.
Опис
Ключові слова
кримінальна відповідальність, злочини проти життя особи, кваліфікації ознаків, умисні вбивства, огляд місця події, проведення судових експертиз, розслідування окремих видів вбивств, вбивства на замовлення, criminal liability, crimes against life, qualification of signs, premeditated murders, inspection of the scene, forensic examinations, investigation of certain types of murders, contract killings
Бібліографічний опис
Юхно О.О. Запобігання, розкриття і розслідування органами внутрішніх справ вбивств та зґвалтувань : Практичний посібник / Юхно О.О. – Одеса : ОДУВС - 2009.- 365 с.