ДЕЯКІ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ У США

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018-03-30
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Авторами вважається,що організація професійної підготовки поліцейських у США являє собою сукупність відокремлених структурних утворень щодо професійного навчання в різних штатах, що характеризуються різноманітністю форм, методів і правових основ здійснення. Позитивним фактором, що впливає на вдосконалення професійної підготовки поліцейських, є діяльність добровільних громадських організацій та об’єднань, що надають матеріальну, правову, консалтингову та іншу допомогу у розвитку професійного навчання офіцерів поліції, а також проводять дослідження з актуальних питань правозастосування, розвивають співпрацю між поліцейськими навчальними закладами та між Радами зі стандартів та поліцейської підготовки різних штатів. Невід’ємним елементом організації професійної поліцейської підготовки у США є якісний і ретельний відбір на службу до правоохоронних органів, методи якого можуть бути використані під час відбору поліцейських кадрів в Україні. The authors believe that the organization of professional training of police officers in the USA is a set of separate structural entities for professional training in different states, which are characterized by a variety of forms, methods and legal bases of implementation. A positive factor affecting the improvement of the professional training of police officers is the activity of voluntary public organizations and associations that provide material, legal, consulting and other assistance in the development of professional training of police officers, as well as conduct research on current issues of law enforcement, develop cooperation between police training institutions and between the Police Standards and Training Boards of different states. An integral element of the organization of professional police training in the USA is high-quality and thorough selection for law enforcement agencies, the methods of which can be used during the selection of police personnel in Ukraine.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Головацький О.О., Геращенко О.С. ДЕЯКІ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ У США. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали Х міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 30 березня 2018 р. — Одесса: ОДУВС, 2018. — 282 с. С. 32-33.