РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ МЕДІАЦІЇ В ПРАКТИЧНІЙ ПСИХОЛОГІЇ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019-05-30
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Останнім часом нагально актуальною є необхідність неупередже-ного вирішення конфліктів (спорів) у різних сферах розвитку соціу-му. У цьому аспекті ще більшої актуальності набуває медіація як конструктивне вирішення конфліктів і в практичній психології. Recently, the need for impartial resolution of conflicts (disputes) in various spheres of social development is urgently relevant. In this aspect, mediation becomes even more relevant as a constructive solution to conflicts in practical psychology.
Опис
Ключові слова
медіація, врегулювання спорів, примирна проце-дура, медіатор, рефреймінг., mediation, dispute settlement, conciliation procedure, mediator, reframing.
Бібліографічний опис
Кривонос Л.Я. РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ МЕДІАЦІЇ В ПРАКТИЧНІЙ ПСИХОЛОГІЇ. Медіація в судовій, правоохоронній та правозахисній системах: матеріали міжн. наук.-практ. конф., м. Одеса, 30-31 травня 2019 р. — Одеса: ОДУВС, 2019. —253 с. С.118-121.