Феномен історизму поезії геніального Кобзаря

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний політехнічний університет
Анотація
У статті розглядається питання історичної проблематики у творах Т.Г. Шевченка, в яких з величезною силою поетичного зображення подані сторінки складної, часом глибоко драматичної історії українського народу, його боротьба за соціальну і національну свободу, йдеться про художнє осмислення геніальним поетом славних і героїчних сторінок історії українського козацтва та Запорозької Січі. The article discusses the historical perspective in the works of Taras Shevchenko, who presents pages of tough, sometimes deeply dramatic history of the Ukrainian people and their struggle for social and national freedom with tremendous power of the poetic image. The article deals with Shevchenko’s artistic interpretation of glorious and heroic pages of history of the Ukrainian Cossacks and Zaporizhzhya Sich.
Опис
Ключові слова
історизм, епічні твори, національне відродження, духовність, поезія, Запорозька Січ, historicism, epics, national revival, spirituality, poetry, Zaporizhzhya Sic
Бібліографічний опис
Цвілюк С.А. Феномен історизму поезії геніального Кобзаря // Інтелігенція і влада. 2014. Вип. 30. С. 62 - 69.