ІСТОРІЯ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-09-07
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Київ : ДНДІ МВС України; Харків : Мачулін.
Анотація
Незважаючи на досягнутий прогрес, тисячі аналітиків постали перед тими самими старими проблемами: браком доступу до якісних даних, обмеженим часом і ресурсами, обмеженими бюджетами на навчання та підвищення кваліфікації, а також недостатнім розумінням ролі аналізу у своїх організаціях. Навіть на шостому десятиліттDespite the progress made, thousands of analysts faced the same old problems: lack of access to quality data, limited time and resources, limited budgets for training and development, and a lack of understanding of the role of analytics in their organizations. Even in the sixth decade of development, the need for literature and training in the field of criminal analysis is still very sharp.і розвитку потреба в літературі та підготовці у сфері кримінального аналізу все ще дуже гостра.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Бурангулов А.В. ІСТОРІЯ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ. Вивчення криміногенної ситуації в Україні та прогнозування її подальшої динаміки (вплив воєнних факторів) : матеріали наук.-практ. круглого столу (м. Київ, 07 вересня 2022 р.)) / [редкол. : Вербенський М. Г., Опришко І. В., Кулик О. Г. та ін.]. Київ : ДНДІ МВС України; Харків : Мачулін. - 2022. 214 с. С. 7-10.