ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-04-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автор зазначає, що питання професійної деформації завжди залишається актуальним та потребує більш детальнішого вивчення. В своїх подальших роботах ми спробуємо розробити практичні рекомендації для зменшення впливу професійної деформації на особистість працівників органів досудового розслідування. The author notes that the issue of professional deformation always remains relevant and requires a more detailed study. In our further work, we will try to develop practical recommendations to reduce the impact of professional deformation on the personality of employees of pretrial investigation bodies.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Трусило Є. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ.Криміналістичні та психологічні аспекти досудового роз- слідування: матеріали наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 29 квітня 2020 р. Одеса: ОДУВС, 2020. 214 с. С. 198-201.