АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-05-31
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
На думку авторки дослідження, варто внести зміни до кваліфікаційних вимог до випускників психологічних факультетів (що підпорядковуються МВС), посиливши увагу до їхньої здатності виконувати свої функціональні обов'язки у воєнний час, брати участь у психологічній підготовці, психологічній допомозі, соціально-психологічній реадаптації працівників Національної поліції України; уточнити навчальні програми їхньої підготовки з урахуванням цих вимог. А також варто послідовно здійснити низку комплексних науково-дослідних робіт, націлених на глибоке опрацювання вузьких проблем психологічного забезпечення діяльності працівників Національної поліції України (психологічної підготовки, психологічної допомоги, психологічної реабілітації та соціально-психологічної реадаптації працівників Національної поліції України). In the opinion of the author of the study, it is necessary to make changes to the qualification requirements for graduates of psychology faculties (subordinate to the Ministry of Internal Affairs), increasing attention to their ability to perform their functional duties in wartime, to participate in psychological training, psychological assistance, social-psychological readaptation of employees National Police of Ukraine; to clarify their training programs taking into account these requirements. And it is also worth consistently carrying out a number of complex research works aimed at in-depth study of the narrow problems of psychological support for the activities of the National Police of Ukraine (psychological training, psychological assistance, psychological rehabilitation and socio-psychological readaptation of the National Police of Ukraine).
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Леонова, А. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ.Актуальні аспекти криміналістичного та психологічного забезпечення правоохоронної діяльності в умовах воєнного стану, м. Одеса, 31 травня 2022 р. Одеса: ОДУВС, 2022. 250 с. С.164-167.