Використання профайлінгу в оперативно-розшуковій діяльності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-03-22
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Зв'язки, встановлені за допомогою психологічних знань, які ґрунтуються на імовірнісних, а не типових закономірностях, можуть допомогти у побудові оперативних версій, організації розшуку злочинців, фіксації доказів та встановленні причин і умов, у тому числі особливостей і рис характеру осіб, які сприяли вчиненню злочину. Connections established with the help of psychological knowledge, which are based on probabilistic rather than typical patterns, can help in the construction of operational versions, the organization of the search for criminals, the fixation of evidence and the establishment of causes and conditions, including the characteristics and character traits of the persons who contributed committing a crime.
Опис
Ключові слова
оперативно-розшукові заходи, негласна робота, слідчі дії, профілювання, фіксація доказів. investigative measures, undercover work, investigative actions, profiling, recording of evidence.
Бібліографічний опис
Дробишевська, В. Використання профайлінгу в оперативно-розшуковій діяльності. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали XV міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 22 березня 2023 р. Одеса: ОДУВС, 2023. С. 76-79.