СПІВПРАЦЯ ДЕРЖАВ З МЕТОЮ ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННІЙ МІГРАЦІЇ НА МОРІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-12-23
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Riga, Latvia : “Baltija Publishing”
Анотація
У дослідженні автор зазначає, що проблема правового регулювання застосування примусових заходів правоохоронного характеру на морі не втрачає своєї актуальності. У сфері боротьби з нелегальною міграцією дані заходи включають пошук судів правопорушників, зупинку та огляд судна, за наявності підстав підозрювати, що на судні знаходяться нелегальні мігранти, конвоювання судна або буксирування судна до морського порту відповідної держави, вирішення питання щодо подальшого розміщення нелегальних мігрантів, а також вжиття заходів щодо притягнення капітана морського судна та інших організаторів перевезення до відповідальності. In the study, the author notes that the problem of legal regulation of the use of coercive measures of a law enforcement nature at sea does not lose its relevance. In the field of combating illegal migration, these measures include searching for the vessels of offenders, stopping and inspecting the vessel, if there are grounds to suspect that there are illegal migrants on board, escorting the vessel or towing the vessel to the seaport of the relevant state, resolving the issue of further accommodation of illegal migrants, and as well as taking measures to bring the captain of the sea vessel and other transport organizers to justice.
Опис
Ключові слова
міграція, незаконна, масові переміщення незаконних мігрантів, запобігання, протидія, міжнародне право, migration, illegal, mass movements of illegal migrants, prevention, counteraction, international law
Бібліографічний опис
Дубенко О.М. СПІВПРАЦЯ ДЕРЖАВ З МЕТОЮ ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННІЙ МІГРАЦІЇ НА МОРІ. International scientific conference «Maritime security of the Baltic-Black sea region: challenges and threats» : conference proceedings, December 23, 2021, Vol. 1. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, Рр. 39 - 43.